De Smartphone-Schedel

Nieuw onderzoek uit Australië leert dat 41% van de onderzochte mensen tussen de 18 en 30 jaar oud, die per dag hun smartphones meer dan 4,5 uur gebruiken, een zogenaamde smartphone-schedel ontwikkelen.

EOP

Dat heeft het Australische schedelonderzoek uit 2016 (maar nu pas wereldkundig geworden), uitgewezen. In het onderzoek, geleid door Dr. David Shahar, noemen ze het botuitsteeksel een EOP, een External Occipital Protuberance, of, vertaald uit het Latijn naar het Nederlands: een Externe/Uitwendige Achterhoofds Knobbel/Uitsteeksel, of zoals de bijnaam in het Nederlands al vlot geworden is: de Smartphone-schedel. En die hoort daar, in principe niet te zitten. Hij heeft echter, wel een functie zo het blijkt, namelijk het steviger maken van de peesaanhechting aan het bot. Door dit extra stuk botvorming helpt het lichaam de mogelijk extremere belasting van je nek, als waarvoor hij gemaakt is.

Haakje

Het is bekend dat, net zoals dat bij bijvoorbeeld een “hielspoor” onder de voet het geval is, er op plekken van veel trek/spanning aan pezen en spieren extra kalkafzettingen ontstaan. De aanhechtingen van de pees raken door met name herhaalde overbelasting geïrriteerd en er ontstaat een (steriele) ontsteking. Als deze irritaties en/of ontstekingen langdurig bestaan, ontstaan er verkalkingen in de pees. Hiermee probeert het lichaam de peesaanhechting aan het bot te verstevigen. Daarmee ontstaat er een soort “haakje”, röntgenologisch goed te zien. Zo’n haakje heet een spoor. Theoretisch is het dus zeer goed mogelijk dat als je het hoofd voor langere tijd veel voorover buigt, dit zo’n haakje kan vormen. In die voorovergebogen positie zal het bot op de plek waar het ligament dat het hoofd tegen de schedel aan trekt samen met de peesaanhechtingen zich aanpassen en een kleine heuvel of uitsteeksel vormen en daar heb je je smartphone-schedel.

Nou en?

Het gevonden botstukje, duidelijk zichtbaar op Röntgenfoto’s, varieerde van 10 tot 31 mm. Gelukkig kan het botje zelf weinig kwaad. Het is eerder een “Nou En?” botje. Er zal namelijk niets ergs mee gebeuren. Dat 40% van de mensen met nekklachten bij een kliniek zo’n botje heeft of heeft ontwikkeld is wel interessant. Want wat is daar de oorzaak van. Het is een bekend gegeven dat mensen die lang en dagelijks voorovergebogen op hun smartphones kijken vele klachten kunnen krijgen. Variërend van een tabletnek, tot stijfheid, pijn, hoofdpijn, rugklachten of vele andere klachten.

Kritiek

Er is ook kritiek op het onderzoek, namelijk dat het geen ad random groep was, maar een groep mensen met nekklachten die naar de kliniek van de onderzoekers kwamen. De 4,5 uur smartphone gebruik wordt niet overal genoemd. Er zijn ook artikelen die juist beweren dat het smartphonegebruik helemaal niet meegenomen is in de studie maar dat het een speculatie is. Tevens zijn er geen vergelijkende foto’s van eerdere jaren, zodat niet duidelijk is of het botuitsteeksel er al eerder was. Het gebrek aan controle-groep wordt ook genoemd.

Vervolgonderzoek

Ondertussen is er in 2018 een vervolgonderzoek door dezelfde onderzoekers uitgevoerd. Dit onderzoek toonde aan dat de bot groei aan de achterkant van de schedels groter was en vaker voorkwam bij jongvolwassenen in vergelijk met de oudere populatie.

Auteurs

De auteurs van het onderzoek zijn chiropractor David Shahar en professor in de Biomechanica Mark G.L. Sayers. Beide zijn verbonden aan de University of the Sunshine Coast in Queensland, Australië.

 

Shahar et al., Scientific Reports Smartphone-schedel Nomofoob Nomofobie
Shahar et al., Scientific Reports – Een röntgenfoto van een 28-jarige man, met een pijl die naar een uitsteeksel van bot achterop zijn schedel wijst. De foto hoort bij het onderzoek uit 2018 door twee Australische onderzoekers die bot-sporen aan de schedel linken met te lang voorovergebogen over de smartphone en andere apparaten zitten.

©2019 Redactie Nomofoob.nl - MH 2019-06-21 - Foto: PhotoLousy

MEER NIEUWS? KLIK HIER!

©2019 M.L. de Haan

Plaats een reactie