KidsWeek

Jeugdtijdschrift

Op 11 augustus 2016 verschijnt er een artikel in de KidsWeek over de tabletnek. Wederom heb ik hieraan meegewerkt. Het is bijzonder belangrijk om bewustwording te creëren onder jongeren. Deze leeftijdsgroep is het begin.

©2016 M.L. de Haan

Plaats een reactie